header-split@1395x719.jpg

Požadavky na
školení BOZP a PO

Víte jak často, kým a o čem mají být školeni zaměstnanci v oblasti BOZP a PO?

Chci nezávaznou nabídku

ŠKOLENÍ O BOZP

Požadavky na školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) stanovuje zákoník práce (§ 103 odst. (2) z. č. 262/2006 Sb.). Školení jsou povinni zajišťovat pro své zaměstnance všichni zaměstnavatelé. Způsob provádění školení, jeho obsah, četnost opakování, ověřování znalostí, vedení dokumentace a kvalifikaci školitele určuje zaměstnavatel.

Doporučení

Druhy školení pro vedoucí zaměstnance, pro zaměstnance.
Školitel odborně způsobilá osoba v prevenci rizik.
Opakování při nástupu a dále 1x za 2 roky (doporučená perioda).
Dokumentace osnova školení, záznam o školení.

 

ŠKOLENÍ O PO

Požadavky na školení o požární ochraně (PO) stanovuje v závislosti na tzv. požárním nebezpečí provozovaných činností buď zákoník práce nebo zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) spolu s vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb.). Školení jsou povinni zajišťovat pro své zaměstnance všichni zaměstnavatelé.

V případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí platí obdobné požadavky jako u školení o BOZP.

Doporučení při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Druhy školení pro vedoucí zaměstnance, pro zaměstnance.
Školitel odborně způsobilá osoba v PO nebo technik PO.
Opakování při nástupu a dále 1x za 3 roky vedoucí zaměstnanci, 1x za 2 roky zaměstnanci.
Dokumentace tematický plán a časový rozvrh školení, záznam o školení.

 

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Školení řidičů lze podle legislativních požadavků rozdělit na dva základní druhy.

Řidiči "referenti" a řidiči "z povolání"

Kdo Řidič referent - řidič, který řídí vlastní nebo služební vozidlo na pracovní cestě, avšak řízení vozidla u něj není druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě.
Řidič z povolání - řízení motorového vozidla má sjednáno jako druh vykonávané práce v pracovní smlouvě.
Předpis zákoník práce (262/206 Sb.).
Školitel OZO v prevenci rizik nebo autoškola.
Opakování před zahájením činnosti a dále pak 1x za rok (doporučená perioda).
Dokumentace osnova školení, záznam o školení.

Profesní způsobilost

Kdo řidiči z povolání, kteří řídí vozidla nad 3,5 t a s více než 8 místy k sezení mimo řidiče.
Předpis zákon č. 247/2000 Sb.
Školitel autoškola.
Opakování vstupní kurz (140 hodin) a dále pak 1x za rok (7 hodin).
Dokumentace průkaz profesní způsobilosti.

 

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Požadavky na školení první pomoci stanovuje zákoník práce (262/2006 Sb.). Školení je povinen zajistit každý zaměstnavatel pro potřebný počet zaměstnanců stanovený ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Doporučení

Školitel poskytovatel pracovnělékařských služeb.
Opakování při nástupu a dále pak 1x za 2 roky.
Dokumentace osnova školení, záznam o školení.
prevent

Newsletter

Buďte v obraze a nechte si zasílat přehled článků z našeho Informačního servisu pro personalisty. Jednoduše a bez starostí.