Znalostní báze PREVENT

Ověřování zdravotní způsobilosti čestným prohlášením

§ 103 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce
Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Nová právní úprava pracovnělékařských služeb platná od 1. ledna 2023 zrušila povinnost provádět periodické lékařské prohlídky u nerizikových prací, tj.:

  • práce je zařazena do kategorie 1 nebo kategorie 2-neriziková
  • NENÍ profesní riziko
  • NEJDE o práce, pro které je předepsána periodická prohlídka jiným právním předpisem než vyhláškou 79/2013 Sb.

V rámci pracovnělékařských služeb PREVENT využíváme aplikaci MEDBOOK, která vedle automatizace a digitalizace celého procesu ověřování zdravotní způsobilosti k práci lékařskými prohlídkami (hlídání termínů, notifikace, rezervace termínu, archivace posudků), nabízí také možnost ověřování zdravotní způsobilosti čestným prohlášením.

Proč využívat k ověřování zdravotní způsobilosti čestné prohlášení?

Tam, kde nejsou prováděny periodické lékařské prohlídky, nabízí čestné prohlášení jednoduché řešení pro ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců a prokazování plnění povinnosti zaměstnavatele podle § 103 Zákoníku práce.

Jak čestné prohlášení v MEDBOOKU funguje?

MEDBOOK zasílá zaměstnancům čestná prohlášení k podpisu podle nastavitelných interních pravidel (perioda, znění prohlášení atd.). Zaměstnanci podepisují čestná prohlášení elektronicky a ta jsou následně v elektronické podobě ukládána v archívu MEDBOOKU. Celý proces je plně automatizován a digitalizován.

FAQ

Jaké změny v pracovnělékařských službách platí od 1. ledna 2023?

Přehled změn v legislativě upravující pracovnělékařské služby si můžete prohlédnout ZDE.

prevent

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz