Znalostní báze PREVENT

Osoba poučená pro práce na elektrických zařízeních

Vyměňují vaši zaměstnanci například baterie v notebooku nebo provádí podobné jednoduché úkony při používání elektrických zařízení?

Pokud ANO, pak se na ně vztahují následující zvláštní povinnosti spojené zejména se školením či lékařskými prohlídkami.

Online školení pro osoby poučené pro práce na elektrických zařízeních ZDE.