Znalostní báze PREVENT

Bezpečnostní značení

Jedním z klíčových prvků zajištění bezpečnosti pracovišť je bezpečnostní značení. Tvoří jej zejména tabulky s piktogramy, jejichž vzhled a význam jsou standardizovány předpisy Evropské unie a dále upraveny národní legislativou.

Předpisem upravujícím podobu, význam a požadavky na umístění bezpečnostního značení v České republice je nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Bezpečnostní značení na pracovištích usnadňuje pohyb zaměstnanců, návštěvníků i práci záchranářů.

V rámci poradenství PREVENT je při preventivních prohlídkách pracovišť bezpečnostní značení vždy kontrolováno.

Pokud bezpečnostní značení je nesprávné, neúplné nebo zcela chybí, neshoda je zaznamenána spolu s doporučeným opatřením do záznamu o preventivní prohlídce (označení místa a příslušné bezpečnostní značky).

Pro doplnění chybějícího značení je možné:

  1. nakoupit značení v libovolném specializovaném eshopu, např. manutan.cz nebo stromprop.cz.
  2. využít službu PREVENT, kdy vybrané chybějící bezpečnostní značení na místě doplní konzultant PREVENT

Upozornění

PREVENT není výrobcem bezpečnostního značení ani se nezabývá jeho klasickým prodejem. Cena služby doplnění značení na místě proto zahrnuje nejen samotné značení, ale také související náklady (nákup, doprava, administrativa). Je tedy vhodná zejména v případě doplnění menšího počtu bezpečnostních značek. Pro velké objednávky doporučujeme využít klasický nákup ve specializovaném obchodě.

Podmínky služby PREVENT pro doplnění značení na místě:

  • na místě je možné doplnit pouze vybrané značení, které mají konzultanti při preventivní prohlídce u sebe
  • cena za doplnění značení je fakturována společně s preventivní prohlídkou
  • následné zasílání značení na objednávku bohužel nenabízíme
prevent

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz