lg-slide-01@1800x1000.jpg

Výhody využití e-learningu nejen při školení o BOZP a PO

Online nebo klasicky? To je oč tu běží.

Chci nezávaznou nabídku

Není pochyb, že e-learning si vydobyl pevné místo ve vzdělávání zaměstnanců. Jednou z oblastí, kde najde e-learning široké uplatnění, jsou právě mandatorní školení BOZP a PO charakteristická zejména:

  • náročnou organizací při velkém počtu zaměstnanců,
  • pravidelným opakováním,
  • ověřováním znalostí,
  • průkazným dokladováním,
  • menší atraktivitou témat a povinného obsahu.

Přestože nějakou dobu sváděl e-learning u zákonných školení BOZP a PO tuhý souboj se staromilci odmítajícími moderní technologie a přístupy, jeho výhody jsou vzhledem k výše uvedeným atributům zákonných školení oproti klasické prezenční formě nesporné.

Úspora času a peněz

Zaměstnanci absolvují školení z pohodlí jimi vybraného místa v čase, který jim vyhovuje. Odpadají náklady na složitou organizaci školení a dopravu zaměstnanců i lektorů. Veškerou související organizaci (hlídání termínů, rozesílání pozvánek, ověřování znalostí, certifikaci, reporty o školení a další) zvládá bravurně a hlavně automaticky řídící vzdělávací systém (LMS - Learning Management System). Na personální oddělení zbývá pouze jednoduchá správa dat nově příchozích a odchozích zaměstnanců a sledování průběhu školení. I tu lze navíc ještě usnadnit propojením LMS s jinou personální agendou vedenou o zaměstnancích a sdílením dat.

Zvýšené povědomí zaměstnanců

Co si budeme nalhávat, zejména pro zaměstnance ve zdánlivě bezrizikových pozicích administrativního charakteru není problematika BOZP a PO příliš poutavá a dochází tak k jejich podceňování. Uspávací předčítání složitých zákonů a vyhlášek nebaví nikoho a tak z praxe za jedinou možnost, jak zvýšit u zaměstnanců povědomí o BOZP a PO, považujeme co největší zatraktivnění školení. Multimediální svět nabízí nekonečné možnosti (obrázky, animace, interakce, zvuk apod.), jak upoutat pozornost zaměstnanců i k tématům, která je příliš nezajímají. Záleží jen na invenci, didaktických schopnostech a grafickém umění zpracovatele kurzu.

U kurzů PREVENT ctíme pravidlo, že 10 % těch největších rizik je příčinou 90 % nežádoucích mimořádných událostí (úrazy, požáry, nehody), proto je výklad našich zákonných kurzů BOZP a PO uspořádán do několika úrovní, aby si každý uživatel při individuálním studiu našel vlastní cestu, která mu nejlépe vyhovuje, a zároveň všichni absolventi kurzů odcházeli s výbornou znalostí alespoň 10 % toho nejdůležitějšího obsahu...

  • 1. úroveň - zásadní klíčové informace (zdůraznění, opakovaní, interakce, ověření znalostí),
  • 2. úroveň - popis a vysvětlení (součást hlavní výkladové osy),
  • 3. úroveň - detailní informace (doplňující odkazy na související legislativu, podrobné přílohy apod.).

Lektor nonstop

Není to pravidlem poskytovaných e-learningů, ale u nás v INSTRUCTORU či EDUNIU má každý zaměstnanec svého lektora k dispozici online, a to nonstop. Zaměstnanci tak mohou zasílat dotazy a komunikovat s lektory na dané téma nejen v čase, kdy školení absolvují, ale i kdykoliv v době mezi jeho pravidelným opakováním.

Síla důkazu

Porovnávat prezenční školení a e-learning z hlediska průkazu naplnění povinností zaměstnavatele, je jako srovnávat ústní dohodu s písemnou. U správně připraveného e-learningu, kterým e-learning od PREVENTU bezpochyby je, lze jednoduše doložit veškerý obsah i průběh školení do posledního detailu. Součástí kurzů PREVENT jsou vždy i aktuální právní předpisy a průběh školení je monitorován od začátku školení do vystavení certifikátu vč. např. vyhodnocení úspěšnosti při ověření znalostí, které umožňuje identifikovat, s jakými tématy mají zaměstnanci největší potíže.

Aktualizace a bezodkladné informování

Vždy aktuální právní předpisy a aktivní informování zaměstnanců při zásadních změnách legislativy jsou u e-learningu PREVENT samozřejmostí. Školení zaměstnanci tak dostávají v každý okamžik aktuální informace a jsou i po absolvování školení bezodkladně informování o případných novinách a změnách.

Výše uvedené výhody představují jen základní výčet výhod e-learningu a stejně jako u prezenčních školení záleží zejména na osobě lektora, zda je školení obsahově správné a poutavé. V PREVENTU se o to snažíme už mnoho let a miliony absolvovaných školení BOZP a PO nám poskytují i skvělou zpětnou vazbu, která nás neustále posouvá dále.

Rozdílovou výhodou při využití služby e-learningu od PREVENTU při školení zaměstnanců o BOZP a PO pak je skutečnost, že jsme jedinou poradenskou firmou v ČR v problematice BOZP, PO a PLS, která disponuje jak odborným zázemím pro tvorbu obsahu školení, tak i vlastním vývojem potřebných informačních technologií.

Všechny uvedené výhody využití e-learningu při vzdělávání a seznamování zaměstnanců také neplatí jen pro školení o BOZP a PO. Řada zákazníků PREVENTU v návaznosti na zákonná školení aplikuje e-learning i do dalších oblastí firemního vzdělávání.

prevent

Newsletter

Buďte v obraze a nechte si zasílat přehled článků z našeho Informačního servisu pro personalisty. Jednoduše a bez starostí.