Základní povinnosti zaměstnavatele v PLS

Cílem pracovnělékařské péče (PLS) je prevence poškození zdraví pracovní činností.

Předpisy: Zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.), vyhláška o pracovnělékařských službách (79/2013 Sb.)

Každý zaměstnavatel musí uzavřít písemnou smlouvu se zdravotnickým zařízením (poskytovatelem PLS). § 54 (2) a) 373/2011 Sb.

Zaměstnavatel může uzavřít smlouvy s více poskytovateli PLS. § 3 (1) 79/2013 Sb.

Předmětem pracovnělékařských služeb jsou zejména:

Lékařské prohlídky zaměstnanců

§ 6 79/2013 S

Účelem pracovnělékařských prohlídek je posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Druhy prohlídek:

 • vstupní
 • periodické
 • mimořádné
 • výstupní
 • následné

Poradenství

§ 2 79/2013 S

Cílem poradenství PLS je zajištění zdravého pracovního prostředí:

 • vyhledávání a hodnocení zdravotních rizik
 • kategorizace prací
 • ergonomie a pracovní podmínky
 • vybavení a školení první pomoci
 • hodnocení příčin pracovní úrazů
 • ochranné prostředky, pitný režim
 • právní pomoc ad.

Dohled na pracovištích

§ 2 79/2013 S

Pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele se provádí v návaznosti na rizika pracovišť a pracovních činností.

Předmětem dohledu je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek, návrhy a realizace opatření na odstranění rizik a vylepšení pracovních podmínek pro zaměstnance.

Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás, připravíme Vám nezávaznou nabídku.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím