Základní povinnosti zaměstnavatele v PLS

Cílem pracovnělékařské péče (PLS) je prevence poškození zdraví pracovní činností.

Předpisy: Zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.), vyhláška o pracovnělékařských službách (79/2013 Sb.)

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance smluvně pracovnělékařské služby. Písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb může zaměstnavatel uzavřít s jedním nebo více poskytovateli (zdravotnickými zařízeními).

Předmětem pracovnělékařských služeb jsou zejména:

Lékařské prohlídky a hodnocení vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců

 • posuzování zdravotní způsobilosti k práci při pracovnělékařských prohlídkách
 • zjišťování vlivu pracovních činností, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců
 • hodnocení působení rizikových faktorů pracovního prostředí a rizik ohrožení zdraví při výkonu práce
 • rozbory vzniku a příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání

Poradenství

 • při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik
 • při zařazování prací do kategorií práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 • při zajištění školení zaměstnanců o první pomoci
 • při zpracování návrhu na vybavení pracovišť prostředky pro poskytnutí první pomoci
 • v problematice ergonomie vč. fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku
 • při projektování, výstavba a rekonstrukce pracovišť
 • při zavádění nových technologií, látek a postupů
 • v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů
 • při výběru osobních ochranných pracovních prostředků
 • v problematice pracovní rehabilitace

Dohled

 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizik

Pravidelný dohled na pracovištích se vykonává nejméně 1x ročně nebo 1x za 2 roky v případě, že práce zaměstnanců jsou zařazeny pouze do kategorie první a nejsou-li součástí výkonu práce činnosti, pro něž jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny nějakým zvláštním předpisem (např. řidiči z povolání, práce v noci apod.).

Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás, připravíme Vám nezávaznou nabídku.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím