613909de15bc2_pls-prevent.jpg

Základní povinnosti zaměstnavatele v PLS

Cílem pracovnělékařské péče (PLS) je prevence poškození zdraví pracovní činností.

Chci nezávaznou nabídku

Předpisy: Zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.), vyhláška o pracovnělékařských službách (79/2013 Sb.)

Každý zaměstnavatel musí uzavřít písemnou smlouvu se zdravotnickým zařízením (poskytovatelem PLS). § 54 (2) a) 373/2011 Sb.

Zaměstnavatel může uzavřít smlouvy s více poskytovateli PLS. § 3 (1) 79/2013 Sb.

Předmětem pracovnělékařských služeb jsou zejména:

Lékařské prohlídky zaměstnanců

§ 6 79/2013 S

Účelem pracovnělékařských prohlídek je posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Druhy prohlídek:

 • vstupní,
 • periodické,
 • mimořádné,
 • výstupní,
 • následné.

Poradenství

§ 2 79/2013 S

Cílem poradenství PLS je zajištění zdravého pracovního prostředí:

 • vyhledávání a hodnocení zdravotních rizik,
 • kategorizace prací,
 • ergonomie a pracovní podmínky,
 • vybavení a školení první pomoci,
 • hodnocení příčin pracovní úrazů,
 • ochranné prostředky, pitný režim,
 • právní pomoc atd.

Dohled na pracovištích

§ 2 79/2013 S

Pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele se provádí v návaznosti na rizika pracovišť a pracovních činností.

Předmětem dohledu je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek, návrhy a realizace opatření na odstranění rizik a vylepšení pracovních podmínek pro zaměstnance.

prevent

Newsletter

Buďte v obraze a nechte si zasílat přehled článků z našeho Informačního servisu pro personalisty. Jednoduše a bez starostí.