Legislativní požadavky na školení BOZP a PO

Víte jak často, kým a o čem mají být školeni zaměstnanci v oblasti o BOZP a PO?

ŠKOLENÍ O BOZP

Požadavky na školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) stanovuje zákoník práce (§ 103 odst. (2) z. č. 262/2006 Sb.). Školení jsou povinni zajišťovat pro své zaměstnance všichni zaměstnavatelé. Způsob provádění školení, jeho obsah, četnost opakování, ověřování znalostí, vedení dokumentace a kvalifikaci školitele určuje zaměstnavatel.

Doporučení

Druhy školení pro vedoucí zaměstnance, pro zaměstnance
Školitel odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
Opakování při nástupu a dále 1x za 2 roky
Dokumentace osnova školení, záznam o školení

ŠKOLENÍ O PO

Požadavky na školení o požární ochraně (PO) stanovuje v závislosti na tzv. požárním nebezpečí provozovaných činností buď zákoník práce nebo zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) spolu s vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb.). Školení jsou povinni zajišťovat pro své zaměstnance všichni zaměstnavatelé.

V případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí platí obdobné požadavky jako u školení o BOZP.

Doporučení při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Druhy školení pro vedoucí zaměstnance, pro zaměstnance
Školitel odborně způsobilá osoba v PO nebo technik PO
Opakování při nástupu a dále 1x za 3 roky vedoucí zaměstnanci, 1x za 2 roky zaměstnanci
Dokumentace tematický plán a časový rozvrh školení, záznam o školení

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Školení řidičů lze podle legislativních požadavků rozdělit na tři základní druhy:

Řidiči referenti – doporučení

Kdo řidiči, kteří řídí vlastní nebo služební vozidlo na pracovní cestě, avšak řízení vozidla u nich není druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
Předpis zákoník práce (262/206 Sb.)
Školitel OZO v prevenci rizik nebo autoškola
Opakování před zahájením činnosti a dále pak 1x za rok (doporučená)
Dokumentace osnova školení, záznam o školení


Řidiči z povolání 

Kdo řidiči, u nichž je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
Předpis zákoník práce a zákon č. 111/1994 Sb.
Školitel OZO v prevenci rizik nebo autoškola
Opakování před zahájením činnosti a dále pak 1x za rok 
Dokumentace osnova školení, záznam o školení


Profesní způsobilost

Kdo řidiči z povolání, kteří řídí vozidla nad 3,5 t a s více než 8 místy k sezení mimo řidiče
Předpis zákon č. 247/2000 Sb.
Školitel autoškola
Opakování vstupní kurz (140 hodin) a dále pak 1x za rok (7 hodin)
Dokumentace průkaz profesní způsobilosti

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Požadavky na školení první pomoci stanovuje zákoník práce (262/2006 Sb.). Školení je povinen zajistit každý zaměstnavatel pro potřebný počet zaměstnanců stanovený ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Doporučení

Školitel poskytovatel pracovnělékařských služeb
Opakování při nástupu a dále 1x za 2 roky
Dokumentace osnova školení, záznam o školení

Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás, připravíme Vám nezávaznou nabídku.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím