Pracovnělékařské služby

Vyberte si pracovnělékařské služby podle svých potřeb. Výhodné spojení PLS s poradenstvím BOZP a PO. Komfortní správa a organizace lékařských prohlídek aplikací MedBook. Specializované ordinace PREVENT.

Dozvědět se více

Smluvní pracovnělékařská péče

Komplexní služby zařízení pracovnělékařských služeb (PLS) pro plnění všech povinností zaměstnavatele.

Poradenství a dohled nad pracovišti, hodnocení zdravotních rizik, lékařské prohlídky zaměstnanců, školení o první pomoci, vedení příslušné dokumentace PLS.

Spolupráce na základě smlouvy s garancemi a pojištěním odpovědnosti.

Jednorázově na začátku

Zavedení agendy PLS

Vstupní šetření na pracovištích. Identifikace zdravotních rizik. Hodnocení zdravotních rizik. Kategorizace prací. Zpracování dokumentace PLS. Nastavení lékařských prohlídek. Implementace MedBooku

Průběžná smluvní spolupráce

Poradenství a dohled

Správa a vedení dokumentace. Nonstop poradenství 24/7 HOT LINE. Pravidelná šetření na pracovištích. Školení první pomoci. Posuzování zdravotních rizik.

Lékařské prohlídky

Aplikace MedBook. Dispečink PREVENT. Specializované ordinace PREVENT. Smluvní lékaři mimo Prahu. Zajištění výpisu z dokumentace. Zajištění specializované péče. Komfort bez čekání.

Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás, připravíme Vám nezávaznou nabídku.

Ordinace Prevent

button