Velký přehled změn v legislativě pracovnělékařských služeb s účinností od 1. listopadu 2017

Velký přehled změn v legislativě PLS od 1. listopadu 2017 K 1. listopadu 2017 vejde v účinnost novela zákona o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) a spolu s ní je avizována i účinnost úpravy prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. (pozn. k…

Přečíst