ERGONOMIE

Vytvořte zaměstnancům co nejpohodlnější místo pro práci a maximalizujte jejich potenciál.

Dozvědět se více

Ergonomie a zdravé pracoviště

V práci trávíme významnou část života. Předcházejte zdravotním potížím zaměstnanců způsobeným nevhodným uspořádáním pracovišť, dlouhodobou prací se zobrazovacími jednotkami nebo nesprávnými pracovními návyky.

Připravili jsme program vhodných ergonomických nástrojů pro zdravé pracovní prostředí.

Ergonomický audit

Ergonomický audit odhalí nedostatky pracovišť i z hlediska legislativních požadavků. Jeho hlavním cílem je však navrhnout a doporučit optimální ergonomické uspořádání pracovního prostředí a přizpůsobit je tak co nejlépe potenciálu zaměstnanců.

V rámci ergonomického auditu je posuzováno pracoviště jako celek, jednotlivá pracovní místa a pracovní prostředky.

Více informací

E-learningový kurz

E-learningový kurz Ergonomie a zdravé pracovní místo spustitelný v libovolném řídícím vzdělávacím systému (LMS) seznamuje s prevencí zdravotních rizik při práci s počítačem, ergonomickým uspořádáním pracovního místa a pracovních prostředků i ergonomií softwaru.

Součástí kurzu je i jednoduchý selfaudit, podle kterého si zaměstnanci mohou sami optimálně nastavit vlastní pracovní místo.

Více informací

Monitoring pracovišť

Aplikace MedBook monitoruje zdravé pracovní prostředí vč. pravidelného ověřování ergonomického nastavení jednotlivých pracovišť s vyhodnocením rizikových faktorů a zpětnou vazbou pro jednotlivá pracovní místa.

Aplikace MedBook je poskytována jako součást pracovnělékařských služeb nebo i samostatně pro monitoring pracovišť.

Připravujeme


Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás, připravíme Vám nezávaznou nabídku.